Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

30. května 2022 se studenti a pedagogové Oddělení klasického zpěvu sešli na besedě se svými patrony, Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou.

Naše úspěšné absolventky Mezinárodních pěveckých kurzů v Karlových Varech 

Ve dnech 22. - 24. září 2021 se v koncertním sále Konzervatoře Jana Deyla konal Mistrovský pěvecký kurz s významnou operní pěvkyní, sólistkou Národního divadla v Praze, paní Kateřinou Kněžíkovou

Kurzu se zúčastnili studenti Oddělení klasického zpěvu.

Přihlašte se