Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Dnešní palác, ve kterém konzervatoř sídlí, je přestavba původního honosného renesančního paláce s loubím. Renesanční dům byl postavený na přelomu 16. a 17. století, současná barokní podoba je z poloviny 17. století. Dům dlouhá léta vlastnil rod Straků z Nedabylic, po kterých je dnes pojmenovaný. Jméno Straka je spojené s další významnou pražskou stavbou - Strakovou akademií, budovou, kde v současnosti sídlí vláda.

 Budova školy

Strakům patřil dům do konce 18. století, pak několikrát mění majitele. Dům postupně vlastnil hrabě Clary  Aldringen, Josef z Valdštejna, Luisa Němcová a také Kongregace Šedých sester. Od řádu sester palác v roce 1899 kupuje magistrát (Obec pražská). Magistrát bezplatně zapůjčuje dům pro projekt výchovny slepých a 17. března 1910 zde Jan Deyl otevírá svou Deylovu výchovnu slepých, první český ústav pro slepé a 17. října téhož roku do ústavu nastupuje prvních třináct chovanců.

Přihlašte se