Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se nachází v barokním paláci v malebné části Prahy na Malé Straně, nedaleko Karlova mostu a parku na Kampě. Uzavřený areál s nádvořím tvoří dvě budovy školy, domov mládeže, budova jídelny, která zajišťuje celodenní stravování a menší budova dílen. Historické prostředí této části města se dokonale propojuje s uměleckým zaměřením školy a vytváří tak ojedinělou tvůrčí atmosféru.

 

Škola patří počtem žáků spíše k menší škole a to přispívá k vytváření přátelského komunitního soužití. Mezi pedagogy, zaměstnanci a žáky vzniká užší osobní vztah založený na vzájemném respektu, toleranci a důvěře. Žáci jsou přirozeně vedeni k pocitu sounáležitosti a hrdosti na svou školu. Náš Deylák je charakteristický tolerancí a respektem k odlišnostem a rodinnou atmosférou. 

 

Současné zaměření a působení Konzervatoře a střední školy Jana Deyla navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem, a pokračuje ve své specializaci na výuku zrakově postižených.

 Vzhledem k tomu, že výuka hudby zrakově postižených má svá specifika a klade na učitele značné nároky, nabízí škola konzultační podporu všem pedagogům, kteří zrakově postižené žáky vyučují v základních uměleckých školách či jinde. 

 

Přihlašte se