Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Domovy mládeže

Pro mimopražské studenty a studenty ze zahraničí jsou k dispozici dvě budovy domova mládeže

 

První se nachází přímo v areálu školy.

Druhý domov mládeže  je v Karlíně, v ulici Za Poříčskou branou 15, v pohodlné dojezdové vzdálenosti od školy.

 

Domov mládeže je školské ubytovací zařízení, které zajišťuje studentům Konzervatoře a SŠ Jana Deyla ubytování, výchovně vzdělávací činnost a stravování. V případě nenaplnění kapacity zde mohou být ubytováni i žáci jiných konzervatoří a středních škol. 

 

Ubytování v areálu školy na Maltézském náměstí je vyhrazeno nezletilým žákům, v domově v Karlíně jsou ubytovaní plnoletí žáci. Domov je v provozu od neděle 15 hodin do pátku 16 hodin. Pobyt o víkendech je možný v rámci doplňkové činnosti školy v budově v Karlíně. Během hlavních, velikonočních, vánočních a jarních prázdnin je domov uzavřený.  

Pokoje jsou dvou až třílůžkové. V budově na Maltézském náměstí jsou společná sociální zařízení na každém patře, v budově v Karlíně jsou k dispozici dvoulůžkové apartmány s vlastním sociálním zařízením. V každém patře je kuchyňka s lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.  

Organizaci volnočasového života a dohled nad žáky zajišťují vychovatelé, mnozí s odbornou kvalifikací pro práci s žáky se speciálními potřebami, zejména se zrakovým postižením. Jako v celé škole i v domově mládeže vládne přátelská a rodinná atmosféra.  

 

 

Umisťování žáků do domova mládeže 

Podmínky pro umístění žáka v domově mládeže jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. O umístění se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky, přihlášku je však potřeba vytisknout a poslat poštou. Přihlášky pro následný školní rok zasílejte nejpozději do 31. 5. na adresu: Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha 1 - Malá Strana, do rukou vedoucí vychovatelky Ivety Sedláčkové. Rozhodnutí o přijetí do domova mládeže obdrží žák písemně do 30.6. 

 

Podrobnější informace k nástupu do domova mládeže a platbám ve školním roce 2023/24

 

 

 

 

 

Cena ubytování 

V souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění je za ubytování v domově mládeže školy stanovena částka 1 600,- Kč za měsíc. Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. 

Platby se převádí měsíčně bezhotovostním převodem na účet školy, který je veden u ČNB Praha. 

 

číslo účtu: 12234031/0710. 

Jako variabilní symbol se uvádí osobní číslo přidělené a zaslané mailem spolu se vstupními formuláři.

 

Platbu je třeba uskutečnit do 25. dne předchozího měsíce. 

Při nástupu do domova mládeže na začátku školního roku je třeba předložit doklad o zaplacení. 

Úplata za ubytování o víkendu v Domově mládeže Za Poříčskou bránou 15 činí 150,- Kč za víkend. 

 

 

Formuláře a dokumenty ke stažení

Přihláška do domova mládeže (formulář PDF k vyplnění) 

Vnitřní řád domova mládeže (dokument PDF)

Informace k nástupu do domova mládeže (dokument PDF)

 

 

Fotografie z domova mládeže v Karlíně

Ubytování v Karlíně - podkrovní dvoulůžkový pokoj

 

Ubytování v Karlíně - vybavení pokoje

 

 

Přihlašte se