Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Studium na střední škole probíhá formou denního studia po dobu 4 let, zakončeného maturitou.

Nabízí studijní obor: 

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů (kód oboru 82-44-M/02)

  

Podrobnější informace o studijních oborech a podmínkách pro přijetí na střední školu naleznete v kapitole Přijímací řízení,

aktuální požadavky na absolventa pak v kapitole Maturity a absolutoria.

Formuláře žádostí souvisejících se studiem naleznete zde.

 

Obor Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

V oborech střední školy se vyučují kromě předmětů všeobecně vzdělávacích také odborné teoretické i praktické dílenské předměty. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu.

 

Zaměření oboru Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
Ladič

Studenti se zaměřením na ladění si osvojují praktickou stránku ladění, slaďování více nástrojů, seřizování a základních oprav mechanismů hudebních nástrojů (jak soudobých, tak historických - klavírů a pianin, spinetu, cembala i cimbálu). Součástí výuky je povinná hra na klavír, úroveň hry musí být na takové úrovni, která je potřebná pro prezentaci výsledků práce ladiče.

Dále se v zaměření ladič specializujeme na studenty se zrakovým postižením, pro které jsou zařazeny předměty speciální přípravy - např. bodový notopis, práce s kompenzační technikou, prostorová orientace aj.

 

Klavírník

V zaměření Klavírník se student vzdělává v oblasti oprav a renovace klávesových nástrojů, včetně základů ladění klavírů. Výuka Klavírníka v sobě zahrnuje řadu profesí – práci se dřevem, kovy, laky, drobnou mechaniku, restaurátorství, umělecké truhlářství a odhaluje tajemství výroby hudebních nástrojů. 

Student se zaměřením Klavírník musí být bez zrakového postižení.

Přihlašte se