Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Poděkování p. Aleně Kunertové a Spolku přátel hudebních talentů.

Pěvecký svátek zažili pedagogové a posluchači oddělení klasického zpěvu KJD. Ve dnech 4. a 5. května 2023 navštívil naši školu a vedl Master Class sólista světových operních scén a pedagog M. Kwieiceń.
Aktivně se kurzu účastnily studentky Emma Balunová (tř. prof. D. Štěpánové), která dostala příležitost vystoupit i na veřejném Master Class v Novoměstské radnici 3. května, dále Anna Flajšmanová (tř. prof. J. Chaloupkové) a Anna Černá (tř. prof. D. Štěpánové a prof. J. Chaloupkové). K nim se připojili studenti z VŠMU v Bratislavě, HAMU v Praze a Konzervatoře Pardubice.
Pro všechny přítomné byla práce M. Kwiecieńa s mladými pěvci velkým zážitkem a inspirací.

Všichni velmi děkujeme p. Aleně Kunertové, která se věnuje vyhledávání mladých perspektivních talentů a přináší jím podobné mimořádné příležitosti a možnost setkávání se špičkami operního světa. Akci pořádal Spolek přátel hudebních talentů společně s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla.

 

Přihlašte se