Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve dnech 6. a 7. září 2023 proběhla v koncertním sále J. Drtiny mimořádná událost. Sólista světových scén, barytonista Mariusz Kwiecień, zde již podruhé vyučoval mladé operní talenty, včetně několika studentů naší konzervatoře. K aktivní účasti byly přizvány studentky Anna Černá, Anna Flajšmanová, Veronika Chamolová a Lucie Kratochvílová a naše absolventky Emma Balunová a Kateřina Vogelová. Zároveň měli všichni přítomní pedagogové a studenti Oddělení klasického zpěvu KJD možnost sledovat i práci M. Kwiecieńa s mladými profesionálními pěvci, sólisty ND v Praze. K nim patřil např. Boris Prýgl a Lukáš Bařák.
Studentky KJD dostaly možnost pokračovat v práci na veřejném masterclass v sále Novoměstské radnice v pátek 8. září.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PANÍ ALENĚ KUNERTOVÉ, ředitelce Nachtigall Artists Management a Spolku přátel hudebních talentů, díky nimž mohla tato akce proběhnout a přinést mladým studenům klasického zpěvu zcela mimořádnou příležitost setkání s takovou osobností, jako je M. Kwiecień.

Přihlašte se