Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Na konci května 2022 se studenti a pedagogové Oddělení klasického zpěvu v koncertním sále školy sešli na besedě se svými patrony, sólisty Národního divadla v Praze a četných zahraničních operních scén - Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou.

 

V průběhu dvouhodinového setkání pěvci odpovídali na četné zvídavé otázky studentů i pedagogů, týkající se jejich pěveckých začátků a následné cesty na významná operní pódia. Diskuze se dotkla i otázek hlasové techniky, pěvecké kázně, hlasové hygieny, nutnosti studia cizích jazyků a dalších okruhů, které se studiem tohoto náročného oboru souvisí.

 

Studenti a pedagogové konzervatoře na besedě s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou

 

Setkání s Kateřinou a Adamem bylo pro všechny zúčastněné skutečným svátkem. Vážíme si jejich patronátu nad naším oddělením, zájmu o mladé začínající pěvce i za příslib dalších pěveckých kurzů. Moc se na vás těšíme, nejprve 21. - 22. listopadu na Vás, milá paní Kateřino!

 

Studenti a pedagogové konzervatoře po besedě s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou

 

Srdečně MgA. Daniela Štěpánová, vedoucí Oddělení klasického zpěvu KJD

 

 

Přihlašte se