Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí ubytování v domovech mládeže - jeden z nich je součástí historického paláce. V areálu školy je studentům a personálu k dispozici školní jídelna, zajišťující celodenní stravování. V prostoru školy se nachází i výukové dílny a nahrávací studio.  

 

Historie školy je od svého vzniku dodnes spjata se zrakově postiženou mládeží.  Zaměření Konzervatoře a střední školy Jana Deyla navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. V současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností.

 

Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením - ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru.

 

Přihlašte se