Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Dne 15. května 2024 se v koncertním sále Jana Drtiny uskutečnil charitativní koncert na podporu Domova mládeže. Na koncertě účinkovali jak studenti, tak pedagogové KJD a celkově se v hotovosti a darovací smlovou vybralo 100 000,- Kč.
Peníze budou využity na nákup nových postelí do Domova mládeže.
Moc děkujeme!

Uzávěrka přihlášek pro všechny uchazeče o studium je do 30. 11. 2023
Více informací najdete na stránce Přijímací řízení.

Přihlašte se