Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Pedagogové a studenti Oddělení klasického zpěvu měli vzácnou příležitost sejít se na besedě a následném pěveckém kurzu s vynikající sopranistkou, paní Simonou Šaturovou. Toto setkání umožnila Společnost přátel hudebních talentů společně s ředitelkou agentury Nachtigall Artists Managemnet, s.r.o. paní Alenou Kunertovou, která se akce i osobně zúčastnila a jíž patří velké poděkování.
Během celodenní akce nejprve paní Šaturová besedovala se studenty, přiblížila jim svá studia, počátky kariéry, přiblížila osobnost světově proslulé holandské pedagožky Margreet Honig, se kterou dlouhodobě spolupracuje, její způsoby práce s pěvci, čím se její přístup liší od tradičních způsobů práce a jednání s pěvci při hledání té nejsprávnější techniky pro jejich hlas.
K praktickým ukázkám došlo při následném pěveckém kurzu, kde paní Šaturová nejprve pracovala s celou skupinou studentů i zúčastěněných pedagogů zpěvu a na to navázaly individuální lekce přihlášených studentů.
Celá akce se setkala s mimořádným ohlasem všech účastníků, přispěla k další motivaci studentů, přinesla nové podněty pro jejich rozvoj a směrování.
Milá paní Simonko, moc Vám děkujeme za krásné setkání a smysluplně společně prožitý čas plný zpěvu a radosti z něj!

 

Přihlašte se