Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music
MPSO 2022 - Anna Motošická přebírá 1. cenu

Blahopřejeme A. Matošické, M. Kubínové a jejich pedagogům a korepetitorce k úspěchu na Mezinárodní pěvecké soutěži Olomouc.

Anna Flajšmanová

Úspěch Anny Flajšmanové na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech

a ocenění prof. Ahmada Hedara za vynikající klavírní doprovod.

Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila - diplom

Kateřina Korbelová získala 3. cenu na 16. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila.

Dmitri Chuyashov

 Dmitri Chuyashov získal 2. místo na 8. ročníku interpretační soutěže Pardubické dechy v kategorii hra na trubku.

Posluchač 5. ročníku, tenorista Daniel Matoušek, se stal od sezóny 2022/2023 sólistou opery Národního divadla!

Přihlašte se