Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Posluchač 2 ročníku Bogdan Prudkyi, z klavírní třídy PaedDr. Marie Wiesnerové, získal na klavírní soutěži Beethovenovy Teplice, která se konala 16. března 2024, Čestné uznání 2. stupně ve své soutěžní kategorii.
Bohdanovi i jeho pedagožce blahopřejeme!

 

Přihlašte se