Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Posluchačka 6. ročníku oboru klasický zpěv Lucie Kratochvílová, z pěvecké třídy MgA. Zdeny Kloubové - Puklické, získala na Mezinírodní pěvecké soutěži A. Dvořáka 2023 v kategorii JUNIOR Čestné uznání a Cenu Národního divadla Brno - hostování v operním představení v sezóně 2024 nebo 2025.
Cenu uděluje umělecký šéf Janáčkovy opery MgA. Jiří Heřman.
Lucii srdečně blahopřejeme!


 

blahopřání - Lucie Kratochvílová 

Přihlašte se