Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Škola zveřejnila pro uchazeče o studium podmínky přijímacích zkoušek a kriteria hodnocení uchazečů.

Přijímací řízení se týká jak studia na konzervatoři, tak na střední škole.

 

 

Oznamovací systém pro whistleblowery

Naše škola zřídila anonymní schránku důvěry  - systém Whispero, který funguje online a nepřetržitě. Nyní můžete posílat své podněty či připomínky zcela anonymně. Oznámení zaslaná do schránky čte a vyhodnocuje "ombudsman" - osoba stojící mimo struktury školy. Tento řešitel v případě potřeby navrhuje řešení oznámených případů, případně je řeší ve spolupráci s ředitelkou školy.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla podepsala v únoru 2022 memorandum o spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS).

 

Provoz konzervatoře a střední školy od pondělí 1.3.2021 s ohledem na nejasnou situaci si dovolím (zatím vycházím z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-44/MIM/KAN) určit provoz konzervatoře a střední školy takto:
1. Od 1.3.2021 – do odvolání výuka na středních školách a konzervatoří bude probíhat distančním způsobem.

Přihlašte se