Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Jako poradní orgány školy slouží Školská rada, Umělecká rada a Umělecká rada ladičů a klavírníků.

 

Školská rada

Složení školské rady:

Jan Triebenekl předseda
PaedDr. Marie Wiesnerová člen za pedadogy
Mgr. Josef Zámečník člen za pedadogy
Mgr. Ivana Blažková člen za zřizovatele
Mgr. Petr Paták DiS, MBA člen za zřizovatele
Mgr. Tomáš Cikrt člen za rodiče
Beáta Abra Jakubcová člen za studenty

 

Zápis z jednání Školské rady dne 20. června 2024 (dokument PDF)

 

Umělecká rada

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří s platností od 29. 8. 2022 tito členové:

stálí členové umělecké rady:

MgA. Jitka Fowler Fraňková Ph.D. předsedkyně UR
MgA. Daniela Štěpánová – Šimůnková člen UR (ZŘ, VO)
Mgr. Petr Šporcl člen UR (VO)
PaedDr. Marie Wiesnerová člen UR (VO)
Jan Triebenekl člen UR (VO)
Lída Nopová člen UR (VO)
Mgr. Michal Macourek člen UR (VO)

 

hostující členové umělecké rady:

Jan Chalupecký hostující člen UR (dirigent)
MgA. Martina Gasparovič hostující člen UR (pedagog)
MgA. Jana Kohlerová hostující člen UR (pedagog)
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. hostující člen

 

Mezi hostující členy umělecké rady budou přiřazeni jednotliví garanti oboru (oddělení). Doplnění bude probíhat postupně (dle dohody).

Zkratky:

UR umělecká rada
ZŘ zástupce ředitelky školy
VO vedoucí učitel (ka)

Jmenování členů umělecké rady od 29. 8. 2022 (dokument PDF)

 

Umělecká rada ladičů a klavírníků

Stálí členové umělecké rady:

Jakub Zahradník předseda RLK odborník z praxe
Vladimír Trejbal odborník z praxe
Marcel Novák odborník z praxe
Jan Drnek odborník z praxe
Michal Bartovský odborník z praxe + pedagog
Jan Triebenekl pedagog
Josef Kalous odborník z praxe + pedagog

 

Jmenování členů poradního orgánu RLK od 21. 10. 2021 (dokument PDF)

Přihlašte se