Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Škola zveřejnila pro uchazeče o studium podmínky přijímacích zkoušek a kriteria hodnocení uchazečů.

Přijímací řízení se týká jak studia na konzervatoři, tak na střední škole.

 

Přihlašte se