Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve dnech 22. - 24. září 2021 se v koncertním sále Konzervatoře Jana Deyla konal Mistrovský pěvecký kurz s významnou operní pěvkyní, sólistkou Národního divadla v Praze, paní Kateřinou Kněžíkovou

Kurzu se zúčastnili studenti Oddělení klasického zpěvu, jehož je paní Kněžíková, spolu se svým manželem, vynikajícím operním pěvcem Adamem Plachetkou, patronkou.

 

Aktivně pracovalo ve třech dnech celkem 8 studentů, ostatní studenti tvořili publikum a učili se sledováním svých kolegů při pěvecké práci. Stejně tak byli přítomni na kurzu všichni pedagogové klasického zpěvu. 

Anna Flajšmanová a pěvkyně Kateřina Kněžíková

 

Kateřina Kněžíková pracuje na technice s Petrou Vackovou

 

Paní Kněžíkové patří velký dík za to, s jakým nasazením, zájmem, inspirací a pozitivní přísností se aktivním účastníkům věnovala. Je obdivuhodné, že pěvkyně, která je sama na vrcholu své pěvecké kariéry, najde ve svém nabitém programu čas pro mladou, nastupující pěveckou generaci a jak sama říká, tato práce ji nesmírně baví a naplňuje. A to jsme my všichni přítomní velmi intenzivně vnímali a nadšeně poslouchali.

 

Všichni studenti a pedagogové Oddělení klasického zpěvu děkují Kateřině Kněžíkové za úžasný zážitek a velkou inspiraci pro výuku a studium a již nyní se velmi těší na další setkání!

Kateřina Kněžíková s pedagogy konzervatoře

Přihlašte se