Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupil 23. 1. 2024 chilsko-americký tenorista Jonathan Tetelman za doprovodu Pražské komorní filharmonie. Ke koncertování v Praze byl tento pěvec, označovaný za operní hvězdu současnosti a následovníka Pavarottiho, přizván agenturou Nachtigall Artists Management. Naši studenti klasického zpěvu měli tu čest, společně se studenty Konzervatoře Pardubice a pražské HAMU, spolúčinkovat v závěrečném přídavku - árii Nessun dorma z Pucciniho Turandot - ve sborových partech, které však zpívali mezi obecenstvem z různých míst Dvořákovy síně - přízemí, balkónu i varhanní empory. Zhostili se toho úkolu, který se stal pro přítomné diváky velkým překvapením, výborně a všem blahopřejeme: Pavlu Stejskalovi, Lucii Batelkové, Catherine Hort, Amálii Motošické, Veronice Novákové, Zitě Králové, Vanese Soares, Anně Flajšmanové a velké poděkování paní Aleně Kunertové za tento nevšední nápada příležitost pro naše studenty a prof. Jarmile Chaloupkové za doslova bleskovou přípravu studentů.

Z portálu Opera plus - výňatek z článku Heleny Havlíkové: „Přídavek s Kalafovým Nessun dorma a báječným a efektním překvapením, když sborové vstupy z obou stran empor i balkónu zpívali studenti pražské Konzervatoře Jana Deyla a pardubické konzervatoře.
Jonathan Tetelman & Sylvia D’Eramo, 23. ledna 2024, Dvořákova síň Rudolfina – Jonathan Tetelman a PKF – Prague Philharmonia (foto Petr Dyrc)

Přihlašte se