Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

V krásném interiéru Buquoyského paláce na Francouzském velvyslanectví v Praze se ve středu 26. dubna uskutečnil literárně-hudební večer v rámci projektu PETRKOV. V průběhu večera, věnovaném výročí 100 let od setkání českého básníka a malíře Bohuslava Reynka s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, vystoupili také studenti Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Tenorista Daniel Matoušek přednesl, za klavírního doprovodu prof. Ahmada Hedara, francouzské a italské árie. Posluchačka 1. ročníku, klavíristka Karolína Janková, doplnila atmosféru večera tóny z díla F. Chopina.
Verše recitovali Michaela Krylová a Simon Gilmer, které můžete vidět na fotografiích. Paní ředitelka je na poslední fotografii spolu s francouzským velvyslancem Alexisem Dutertrem a spisovatelkou Lucií Tučkovou, která se zabývá česko-francouzskými literárními vztahy.
Celý večer se nesl ve znamení krásné atmosféry, kterou přineslo spojení hudby, slova a inspirativního prostředí. Přítomní posluchači ocenili vynikající výkony všech účinkujících a my Danielovi, Karolíně i prof. Hedarovi moc děkujeme a blahopřejeme k úspěchu.

Přihlašte se