Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Tradiční koncert s názvem „Vítání jara“, který pořádá Oddělení slepecké dokumentace Moravského zemského muzea v Brně, se uskutečnil 3. dubna 2024 v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce. Vystoupili na něm studenti naší konzervatoře, klavíristé Marek Trunečka a Karel Leskovec, houslistka Marie Apolena Stamberg a akordeonista Mihails Olehovs. Spoluúčinkovala též letošní uchazečka v oboru klasický zpěv Anna Bínová, jinak absolventka oboru ladění klávesových nástrojů.
Na klavír doprovázel Mgr. Michal Macourek a akce se jako pedagogický doprovod účastnila také naše kolegyně, vedoucí Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, pedagogiky a speciální pedagogiky, Mgr. Jana Havlíčková.
Všichni vystupující byli početným publikem vřele přijati a získali od organizátorů pozvání na koncert v roce 2025. Poděkování za krásné přijetí patří i Mgr. Elišce Hluší, pracovnici muzea a bývalé absolventce KJD, která celou akci pravidelně v Brně organizuje.


Přihlašte se