Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve středu 27. března 2024 proběhlo v koncertním sále naší konzervatoře představení s názvem Chicago - Hello Dolly. Jedná se o propojení známých hudebních čísel z těchto muzikálů s prózou.
Představení se zúčastnili všichni studenti oboru populární zpěv, kteří tak měli možnost zdokonalit své dovednosti nejen ve zpěvu, ale také v tanečním projevu a zejména v hereckém ztvárnění jednotlivých rolí.
Děj se odehrává ve věznici města Chicago a v jeho soudní síni, ale také v New Yorku v kloboučnictví a ve slavné Harmonii Garden. Pestrost prostředí, vyhraněné charaktery a swingové písně spolu s choreografií pak skýtají pro diváka zajímavou exkurzi do světa muzikálů.
V představení zpívají studenti nejen spolu s nahranými základy kapel, ale také s živým doprovodem klavíristy. Na výtvarné stránce se podíleli i samostatně studenti, kteří si kreativně pořídili své jevištní kostýmy.
Všem studentům blahopřejeme ke skvělým výkonům a děkujeme našemu pedagogovi Mikuláši Pokornému za klavírní doprovod a hlavně také Mgr. Vlastě Žehrové za kompletní nastudování a přípravu celého představení.

 

Přihlašte se