Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

V koncertním sále Jana Drtiny se ve dnech 5. a 6. prosince 2023 konaly premiéry Mozartovy opery Kouzelná flétna v podání posluchačů Oddělení klasického zpěvu a hostů. Režii inscenace, jejíž přípravy nejprve probíhaly pod vedením Veroniky Kos Loulové, převzala a celé představení nově nastudovala MgA. Viktorie Vášová.

 

Hlavní ženskou roli Paminu ztvárnila v první premiéře posluchačka KJD Anna Flajšmanová (5. ročník) a ve druhé premiéře Markéta Kubínová (6. ročník). Roli Papagena ztvárnil posluchač Jiří Stejskal (4. ročník), roli Papageny Ema Kretíková (5. ročník). Rolí první, druhé a třetí dámy se ujaly studentky Kateřina Bečvářová (5. ročník), Anna Černá (6. ročník) a Sára Karolína Bosmanová (5. ročník). V rolích prvního, druhého a třetího génia diváci viděli studentky Zitu Královou (3. ročník), Vanesu Soares (4. ročník) a Veroniku Novákovou (2. ročník). Roli Monostata ztvárnil Martin Žvachta (3. ročník). Vedle našich 11 studentů klasického zpěvu vystoupili jako hosté tenorista Vojtěch Pošvář (posluchač 1.r. HAMU) v roli Tamina, MgA. Tereza Smoláková (absolventka KJD a HAMU) jako Královna noci a Peter Paleček (člen ND v Praze) v roli Sarastra.

 

Hudební nastudování a klavírní doprovod bylo realizováno pod vedením BcA. Ahmada Hedara. Technickou podporu zajistil MgA. Ondřej Menoušek.

 

Srdečně blahopřejeme všem účinkujícím k výborným výkonům a děkujeme za krásný zážitek, který si budeme ještě dlouho pamatovat. Obě premiéry měly obrovský úspěch, představení se setkalo u publika s nadšením, závěrečným voláním bravo a ovacemi vstoje. Velké poděkování patří samozřejmě režisérce MgA. Viktorii Vášové. Děkujeme také našemu pedagogovi BcA. Ahmadu Hedarovi za tradičně skvělou klavírní spolupráci. V neposlední řadě děkujeme také MgA. Ondřeji Menouškovi, který se ujal přípravy kostýmů, scény a osvětlení. Speciální poděkování patří studentce oboru hra na příčnou flétnu Katie Alžbětě Brown (3. ročník), která svou hrou a vystoupením připravila divákům krásné překvapení. A na závěr poděkování všem pedagogům, kteří účinkující studenty připravovali.

 

Z obou premiér přinášíme několik fotografií, které reflektují skvělé výkony všech účinkujících.

 

Přihlašte se