Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského uspořádala spolu se studenty Konzervatoře a střední školy Jana Deyla Benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen na nákup pomůcek pro oddělení následné péče.

Foto: Jiří Šťástka

 

Přihlašte se