Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Kontratenorista Vojtěch Pelka, posluchač 6. ročníku ze třídy MgA. Barbory Klozové Velehradské, vystoupil ve dnech 13. a 14. dubna 2023 se Štátnym komorním orchestrom Žilina. Společně s mezzosopranistkou Bellou Adamovou se ujali sólových partů v Pergolesiho Stabat mater.
Výkony mladých umělců ocenili nejen přítomní posluchači, ale i odborná kritika. Zde je citace z portálu "OPERA SLOVAKIA":

 

Dvojica mladých vokálnych umelcov prekvapila nanajvýš pozitívne. Obaja sú evidentne bytostne zainteresovaní (aj) v oblasti starej hudby. Cítia a ctia princípy jej estetiky, rešpektujúc jedinečnosť výrazového komplexu. Adamovej hlas je objemný, farebný, so sýtym zamatom hĺbok aj paletou odtieňov, Pelkov kontratenor je opretý o značnú dávku muzikality, technickej disciplíny aj rešpektu s jubilóznymi čírymi sopránovými výškami. Navyše, interpretačný interes a angažovanie speváka v neobvyklom hlasovom odbore sú o to viac obdivuhodné a chvályhodné, že vyrastajú v prostredí kultúry, ktorá nemá v podobnej vokálnej špecializácii zakotvenú tradíciu.

(zdroj: recenze, Lýdia Dohnalová, www.operaslovakia.sk 2023)

 

Přihlašte se