Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2024 se konal XXII. ročník mezinárodní pěvecké soutěže Pražský pěvec.
Vynikajícího úspěchu zde dosáhly studentky Oddělení klasického zpěvu z pěvecké třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové.
Ve 2. kategorii - konzervatoře získala 1. cenu Vanesa Soares, která navíc obdržela Zvláštní cenu poroty za interpretaci písně Vítězslavy Kaprálové.
V 1. katogorii - konzervatoře získaly ocenění další dvě posluchačky, a to Amálie Motošická, která si odnesla 3. cenuVeronika Nováková, která vybojovala nejen 3. cenu, ale získala Zvláštní cenu poroty za intepretaci písně Bohuslava Martinů a Cenu PhDr. Mgr. Renaty Sabongui za interpretaci a hudební prožitek.
Ocenění za vynikající klavírní doprovod také získal náš pedagog Vojtěch Červenka, DiS.
Děkujeme i dalším klavírním spolupracovníkům MgA. Radomíře Šlégrové a BcA. Ahmadu Hedarovi.
Všem oceněným a jejich pěvecké pedagožce srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Přihlašte se