Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve dnech 4.–7. dubna 2024 se v Ostravě konala Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia 2024 v oborech hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv.
O tom, že se jedná o soutěž s letitou tradicí, svědčí to, že se letos konal již 22. ročník. Soutěž se uskutečnila na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, která je již od počátků jejím pořadatelem.
V kategorii hra na dechové nástroje žesťové získal 3. cenu posluchač 3. ročníku oboru Hra na trubku Dmitriy Chuyashov ze třídy Mgr. Josefa Zámečníka a Jiřího Houdka, na klavír ho doprovázela PaedDr. Marie Wiesnerová.
Dmitriyovi i jeho pedagogům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Přihlašte se