Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve dnech 19.–21. dubna 2024 se konal 1. ročník celostátní soutěže v oboru klasický zpěv "Brillante Teplice". V kategorii středních uměleckých škol v kategorii 16–17 let získala 1. cenu posluchačka 2. ročníku Lucie Batelková, v kategorii 18–19 let získal rovněž 1. cenu posluchač 3. ročníku Martin Žvachta. Oba studují zpěv ve třídě MgA. Barbory Klozové Velehradské.
Oběma studentům i jejich pedagožce blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

 

Přihlašte se