Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Studenti 2. ročníku oboru klasický zpěv Veronika ChamolováMartin Žvachta získali čestné uznání v kategorii posluchačů konzervatoří v soutěži Pražský pěvec, Martin navíc zvláštní ocenění Fly united.
Oba jmenovaní studují zpěv ve třídě MgA. Barbory Klozové Velehradské, klavírního doprovodu se ujala MgA. Radomíra Šlégrová.
Všem srdečně blahopřejeme!

 

 

Blahopřejeme Veronice
Blahopřejeme Martinovi

Přihlašte se