Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Na 42. ročníku Duškovy pěvecké soutěže získaly ocenění studentky Anna Flajšmanová - 3. cena v kategorii budoucích profesionálů do 20 let (třída Mgr. Jarmily Chaloupkové) a Anna Černá - čestné uznání v kategorii budoucích profesionálů do 26 let (třída Mgr. Jarmily Chaloupkové a MgA. Daniely Štěpánové).
Obě mladé pěvkyně doprovodil na klavír prof. Ahmad Hedar.
Všem srdečně blahopřejeme!

 

  

Přihlašte se