Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Posluchačky naší konzervatoře se zúčastnily Interpretační soutěže pedagogických fakult Česka a Slovenska Gaudete musici!, která se konala 3.–5. května 2023 ve slovenské Nitře.
Obě zaznamenaly vynikající úspěch, Anna Černá získala 1. cenu v oboru klasický zpěv a Kateřina Sedlačíková 1. cenu v oboru hra na klavír.
Blahopřejeme oběma studentkám ke skvělému úspěchu a také jejich pedagožkám MgA. Janě Köhlerové (klavír), Mgr. Jarmile Chaloupkové a MgA. Daniele Štěpánové (klasický zpěv).

 

Anna Černá

Kateřina Sedlačíková

 

Přihlašte se