Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Blahopřejeme studentům oboru klasický zpěv k úspěchu na Umělecké soutěži Allegro 2023! 1. cenu v kategorii studentů konzervatoří 16–17 let získala Amálie Motošická (ze třídy Mgr. J. Chaloupkové) a v kategorii 18–22 let Emma Balunová (ze třídy MgA. D. Štěpánové). V kat. 16–17 let získali 2. cenu Veronika Chamolová a Martin Žvachta (oba ze třídy MgA. B. Klozové Velehradské). Na klavír doprovázeli MgA. R. Šlégrová a prof. Ahmad Hedar.

 

Amálie Motošická, Veronika Chamolová a Martin Žvachta přebírají ceny

Emma Balunová přebírá 1. cenu

 

 

 

Přihlašte se