Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Srdečně blahopřejeme úspěšným studentkám Amálii Matošické, Markétě Kubínové a jejich pedagogům a korepetitorce k úspěchu na Mezinárodní pěvecké soutěži Olomouc.

MPSO 2022 - Anna Motošická přebírá 1. cenu

MPSO 2022 - M. Kubínová s prof. Šlégrovou

MPSO 2022 - Markéta Kubínová

 

Přihlašte se