Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

 

Ve dnech 3. - 5.6. 2022 se konal v Národním divadle jubilejní 20. ročník mezinárodní pěvecké soutěže Pražský pěvec.

Soutěže se zúčastnilo v několika kategoriích kolem 80 mladých pěvců.

Naše studentky soutěžily ve dvou konzervatorních kategoriích, všechny postoupily do 2. kola soutěže s těmito výsledky:

 

První kategorie: 

Anna Flajšmanová - 2. cena a zvláštní cena za interpretaci (pěvecká třída Mgr. Jarmily Chaloupkové)

Daria Konopleva - Čestné uznání a zvláštní cena za interpretaci (pěvecká třída MgA. Daniely Štěpánové)

 

Čestné uznání a zvláštní cena za interpretaci - Daria Konopleva

Druhá kategorie: 

Natália Kalivodová - Čestné uznání (pěvecká třída MgA. Zdeny Puklické)

Anna Černá - Zvláštní cena za intepretaci (pěvecká třída MgA. Daniely Štěpánové)

 

Čestné uznání - Natália Kalivodová

 

Zvláštní cena za interpretaci - Anna Černá

 

Na koncertě vítězů vystoupily v neděli 12. června A. Flajšmanová, D. Konopleva a A. Černá za klavírního doprovodu prof. Ahmada Hedara, který studentky rovněž doprovázel v průběhu celé soutěže

Přihlašte se