Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

21. května 2022 proběhl na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v sále Martinů 41. ročník Mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže, jejímž organizátorem je Mozartova obec Praha.

Za naši konzervatoř v této soutěži uspěli:

 posluchač 5.r. ze třídy MgA. Barbory Klozové Velehradské 

Vojtěch Pelka - 2. cena 

v kategorii A II. - profesionální pěvci 21-26 let

(na titulní fotografii)

 

posluchačka 5.r. ze třídy MgA. Daniely Štěpánové

Emma Balunová - 3. cena

v kategorii A I. - profesionální pěvci 15-20 let

Emma Balunová

 

 a posluchačka 3.r. ze třídy Mgr. Jarmily Chaloupkové

Anna Flajšmanová - 3. cena

v kategorii A I. - profesionální pěvci 15-20 let

 

Anna Flajšmanová

 

Klavírní spolupráce: prof. Ahmad Hedar

 

Všem oceněným blahopřejeme!

Přihlašte se