Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

19. května 2022 proběhl další ročník Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí.
V oboru sólový zpěv získala první cenu Anna Černá, posluchačka posluchačka oboru klasický zpěv ze třídy MgA. Daniely Štěpánové.

Klavírní spolupráce: prof. Ahmad Hedar.

Daší informace k soutěži na stránkách pořadatele

 

Přihlašte se